sertifika

Dayanıklılık Sınıfı 1 ve Kullanım Sınıfı 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

Yangına Tepki (decking)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

kayma direnci

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

Yangına Tepki(duvar)

formaldehit emisyonu

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission